Sale

Technical

Trạm giảm áp (PRU) hệ thống CNG nhà máy GVA

Vừa qua, Công ty TNHH Kỹ Thuật Gas Phúc Sang Minh vừa hoàn thành xong dự án thiết kế, cung cấp và thi công trạm giảm áp (PRU) hệ thống CNG cho nhà máy Nhôm Toàn Cầu Việt Nam tại khu công nghiệp Mỹ Xuân, Bà Rịa – Vũng Tàu. Phúc Sang Minh được xem là nhà thầu quen thuộc và luôn là lựa chọn hàng đầu của nhà máy Nhôm Toàn Cầu. Với thời gian thực hiện khoảng 4 tháng, kỹ sư JPS đã nghiệm thu và bàn giao cụm giảm áp hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, với áp suất đầu vào tối đa lên đến 250 barg, áp suất đầu ra từ 1.4 đến 10 barg, lưu lượng tối đa 2500 Sm3/h và size 4 inch.

Chủ đầu tư: Công ty  TNHH Nhôm Toàn Cầu Việt Nam

Thời gian: 2015

Địa điểm: KCN Mỹ Xuân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Trạm Giảm Áp (PRU)

Trạm giảm áp (PRU) hệ thống CNG nhà máy GVA

Trạm giảm áp (PRU) hệ thống CNG nhà máy GVA

Trạm giảm áp (PRU) hệ thống CNG nhà máy GVA
Trạm giảm áp (PRU) hệ thống CNG nhà máy GVA
Trạm giảm áp (PRU) hệ thống CNG nhà máy GVA

Trạm giảm áp (PRU) hệ thống CNG nhà máy GVA

Trạm giảm áp (PRU) hệ thống CNG nhà máy GVA

Trạm giảm áp (PRU) hệ thống CNG nhà máy GVA

Trạm giảm áp (PRU) nhà máy Nhôm Toàn Cầu

Trạm giảm áp (PRU) nhà máy Nhôm Toàn Cầu

Trạm giảm áp (PRU) hệ thống CNG nhà máy GVA

Trạm giảm áp (PRU) hệ thống CNG nhà máy GVA

Trạm giảm áp (PRU) hệ thống CNG nhà máy GVA

Trạm giảm áp (PRU) hệ thống CNG nhà máy GVA

Dự án đã thực hiện liên quan