Sale

Technical

Hệ thống đo đếm khí nhà máy đạm Cà Mau

Năm 2010 Công ty TNHH Kỹ Thuật Gas Phúc Sang Minh (JPS) cung cấp và thi công hệ thống đo đếm khí thuộc dự án dây chuyền cấp khí cho nhà máy đạm Cà Mau. Đây là một phần công việc trong dự án công trình hệ thống đo đếm khí, cụm van giảm áp, van đóng khẩn cấp, hệ thống điều khiển, hệ thống đường ống công nghệ trong trạm, hệ thống gas và 700m ống 10 inch qua nhà máy Đạm Cà Mau.

Dự án xây dựng dây chuyền cấp Khí cho nhà máy Đạm Cà Mau là công trình được đầu tư nhằm mục đích cung cấp khoảng 500 triệu m3 khí/năm cho Nhà máy Đạm Cà Mau. Với mục đích đáp ứng nhu cầu sản xuất phân đạm với công suất cao, khoảng 800 ngàn tấn/năm. Đây là dây chuyền cấp khí thứ ba tại Trung tâm phân phối Khí Cà Mau bên cạnh hai dây chuyền cấp khí cho nhà máy Điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2.

 Hệ thống đo đếm khí

He thong do dem khi nha may dam Ca Mau - jpsgas.com.vn

Hệ thống đo đếm khí nhà máy đạm Cà Mau

He thong do dem khi nha may dam Ca Mau - jpsgas.com.vn1

Hệ thống đo đếm khí nhà máy đạm Cà Mau

He thong do dem khi nha may dam Ca Mau - jpsgas.com.vn2

Hệ thống đo đếm khí nhà máy đạm Cà Mau

Dự án đã thực hiện liên quan