Sale

Technical

Thông tin liên hệ

PHUC SANG MINH GAS ENGINEERING CO.,LTD. (JPS)
 A19 My My Vila, Nguyen Hoang Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
No.22, Hamlet 5, Street No.2, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Tell: (84) 08-62811073
FAX: (84) 08-62810960
E-mail: info@jpsgas.com.vn

Liên hệ với chúng tôi!